Hướng dẫn cài đặt CSF trên CentOS

Tháng Bảy 24, 2019 admin 0

ConfigServer  Security & Firewall (CSF) là một firewall “mềm” dựa trên iptables. Nó cung cấp mức độ bảo mật cao trên các hệ thống server Linux sử dụng iptables

Hướng dẫn sử dụng SSH Key

Tháng Bảy 21, 2019 admin 0

Một trong các phương thức đăng nhập vào Linux server khá an toàn đó là việc sử dụng SSH Key để thay thế cho mật khẩu.

Hướng dẫn cài đặt Webmin trên Ubuntu

Tháng Bảy 13, 2019 admin 0

Webmin là một web based interface dùng để quản trị các dịch vụ trên server Linux. Đây là một trong những hosting control panel mã nguồn mở phổ biến hiện nay, nó chủ yếu dựa trên Perl, hoạt động như một tiến trình và web server.

Cài đặt LEMP Stack trên Ubuntu 18.04

Tháng Bảy 3, 2019 admin 0

Trong bài viết này, mình sẽ tập trung hướng dẫn cách cài đặt và cấu hình LEMP Stack – Linux, Nginx, MariaDB, PHP / PhpMyAdmin – trên phiên bản Ubuntu 18.04.

Hướng dẫn cài đặt PHP 7.x trên Ubuntu 18.04

Tháng Bảy 3, 2019 admin 0

Hiện tại, PHP 7.3 là phiên bản được phát hành mới nhất của PHP. Trong nội dung bài viết này, mình sẽ hướng dẫn bạn cài đặt các phiên bản PHP 7.x (bao gồm 7.0, 7.1, 7.2 và 7.3) lên hệ thống Ubuntu 18.04.