Hướng dẫn xác thực tên miền thông qua Google Search Console

Tháng Tư 29, 2019 admin 0

Google Search Console là một sản phẩm của Google với những chức năng hữu ích và đây là một sợi dây liên kết giữa website của bạn và Google. Nó giúp xác minh với Google mình là chủ sở hữu trang web, tạo chỉ mục với để Google tìm kiếm.