Cài đặt LAMP Stack trên Ubuntu 18.04

Tháng Bảy 3, 2019 admin 0

Trong bài viết này, mình sẽ tập trung hướng dẫn cách cài đặt và cấu hình LAMP Stack – Linux, Apache, MariaDB, PHP / PhpMyAdmin – trên phiên bản Ubuntu 18.04.

Hướng dẫn bật Leverage Browser Caching trên CentOS server

Tháng Năm 27, 2019 admin 0

Leverage Browser Caching là một module hỗ trợ lưu đệm các thành phần tĩnh của website như: hình ảnh, CSS, JavaScript, HTML,.. vào bộ nhớ cache (gọi tắt là cache trình duyệt) nhằm mục đích cải thiện tốc độ load website sau truy cập đầu tiên.

Cài đặt LAMP Stack trên CentOS 7

Tháng Năm 21, 2019 admin 0

Trong bài viết này, mình sẽ tập trung hướng dẫn cách cài đặt và cấu hình LAMP Stack – Linux, Apache, MariaDB, PHP / PhpMyAdmin – trên phiên bản Red Hat Enterprise Linux 7.0 và CentOS 7.0