20 lệnh YUM trên Linux cho Package Management

Tháng Tám 7, 2019 admin 0

YUM (Yellowdog Updater Modified) là một dòng lệnh mã nguồn mở tương tự như công cụ quản lý gói (package management tool) bằng giao diện đồ họa trên các hệ thống Linux dựa trên nền tảng RPM (RedHat Package Manager)

Hướng dẫn cài đặt CSF trên CentOS

Tháng Bảy 24, 2019 admin 0

ConfigServer  Security & Firewall (CSF) là một firewall “mềm” dựa trên iptables. Nó cung cấp mức độ bảo mật cao trên các hệ thống server Linux sử dụng iptables