Cài đặt LEMP Stack trên Ubuntu 18.04

Tháng Bảy 3, 2019 admin 0

Trong bài viết này, mình sẽ tập trung hướng dẫn cách cài đặt và cấu hình LEMP Stack – Linux, Nginx, MariaDB, PHP / PhpMyAdmin – trên phiên bản Ubuntu 18.04.

Cài đặt LEMP Stack trên CentOS 7

Tháng Năm 29, 2019 admin 0

Trong bài viết này, mình sẽ tập trung hướng dẫn cách cài đặt và cấu hình LEMP Stack – Linux, Nginx, MariaDB, PHP / PhpMyAdmin – trên phiên bản Red Hat Enterprise Linux 7.0 và CentOS 7.0.

Hướng dẫn bật Leverage Browser Caching trên CentOS server

Tháng Năm 27, 2019 admin 0

Leverage Browser Caching là một module hỗ trợ lưu đệm các thành phần tĩnh của website như: hình ảnh, CSS, JavaScript, HTML,.. vào bộ nhớ cache (gọi tắt là cache trình duyệt) nhằm mục đích cải thiện tốc độ load website sau truy cập đầu tiên.